TOBB ETÜ Enerji Uygulamaları ve Araştırmaları Merkezi tarafından 5 Ekim 2021 Salı günü gerçekleştirilen "Yeşil ve Yerli Nükleer Enerji Kaynağı: Toryum" başlıklı çalıştaya ait sunumlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Prof. Dr. Nurdan Demirci Sankır ve Prof. Dr. Sadık Kakaç başkanlığında iki oturumdan oluşan ve Zoom üzerinden gerçekleştirilen çalıştayın programına buradan ulaşabilirsiniz.

Sunumlar

Prof. Dr. Saleh Sultansoy | Neden Toryum?

Dr. Reşat Uzmen | Ergimiş Tuz Reaktörleri

Prof. Dr. M. Atıf Çetiner | Hızlandırıcı Sürümlü Sistemler

Yüksek Mühendis Canip Sevinç | Geleneksel Reaktörler

Doç. Dr. Ahmet Yaylı | Küçük Modüler Reaktörler