• Enerji Araştırmaları Laboratuvarı
  • Güneş Pilleri Laboratuvarı
  • İleri Ayrışma ve Piroliz Laboratuvarı
  • Süperiletken Elektroniği / Mikroelektronik Laboratuarı
  • Kontrol Sistemleri Laboratuarı
  • Simülasyon Laboratuvarı
  • Yüksek Başarımlı Hesaplama Merkezi
  • Toz Metalurji Laboratuvarı
  • İleri İmalat Laboratuvarı
  • Malzeme Karakterizasyon Laboratuvarı