Merkezin hedefleri:

  • Ülkemizin enerji alanında dışa bağımlılığı azaltacak, sürdürülebilir kalkınma hedeflerimize erişilmesine katkıda bulunacak, enerji konusunda yeni teknolojilerin geliştirilip uygulanması ve aynı zamanda enerji planlamasıyla ilgili karar destek sistemlerinin ortaya konulacağı çözümlerin geliştirilmesidir.

 

Merkezin faaliyet alanları:

  • Enerji odaklı bilimsel araştırmalar yapmak, ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, seminer, toplantı, eğitim ve benzeri etkinliklerle sertifikalı veya sertifikasız eğitim programları düzenlemek ve yürütmek,
  • Ortak ilgi ve faaliyet alanlarına sahip ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak,
  • Kamu kurumlarına ve özel kuruluşlara, faaliyet alanlarına ilişkin konularda, ücretli ya da ücretsiz danışmanlık ya da bilir kişilik hizmetleri vermek, projeler hazırlamaktır.